Dagbesteding

Doelgroep

Dagbesteding ’t WijdeLand is bedoeld voor de oudere medemens vanaf 60 jaar, die om verschillende redenen niet alle dagen van de week (meer) zelfstandig kan invullen. We richten ons hierbij op ouderen die geen lichamelijke specifieke en frequente medische verzorging nodig hebben.

We bieden kleinschalige dagbesteding. Onze groepen bestaan uit maximaal 6 a 8 personen. De dagbesteding bieden we aan op de maandag, woensdag en vrijdag.

De dagen worden begeleid door twee beroepskrachten met een groep ervaren vrijwilligers.

Indicatiestelling

Om in aanmerking te komen voor dagbesteding ’t WijdeLand is een indicatiestelling nodig. Deze kan worden aangevraagd bij het Voormekaarteam in uw woonplaats.

Het Voormekaarteam gaat vervolgens met u in gesprek om te kijken of u voor een indicatie en het daarbij behorende ZIN (zorg in natura) in aanmerking komt.

Wanneer de indicatie en de ZIN bij coöperatie Boer en Zorg (hieronder valt dagbesteding ’t WijdeLand) in orde zijn gemaakt, kunt u ook gebruik maken van de vervoersservice van en naar dagbesteding ’t WijdeLand.

Dagbesteding ‘t WijdeLand, ook voor vrijwilligers een waardevolle plek

Graag werken we met ‘ouderen voor ouderen’. Daar waar u nog als ouder naar tevredenheid functioneert begeleidt u kwetsbare ouderen in groepsverband of individueel. Krachten en gaven van de sterke medemens worden ingezet bij degenen die dit niet meer is gegeven. Samen menswaardig ouder worden, dat is wat we voor elkaar kunnen betekenen! Natuurlijk zijn jongere vrijwilligers, met een warm hart voor de oudere medemens, ook van harte welkom!

Faciliteiten en zorg

Dagbesteding ’t WijdeLand beschikt over de medewerkers, middelen en faciliteiten om onze gasten de benodigde dagzorg te bieden. We ondersteunen onze gasten bij de zelfregie van het dagelijks leven om zo het langer zelfstanding thuis wonen te bevorderen.

’t WijdeLand vormt op deze manier een laagdrempelige omgeving waarin sociale contacten kunnen worden opgedaan, activering ontstaat en dagritme wordt ervaren.

Als er sprake is van mantelzorg zal deze worden ontlast. Dagbesteding ’t WijdeLand is kleinschalig en dit betekent dat de maximale groepsgrootte 6 tot 8 gasten is.

Tijden en programma

Een dag op ’t WijdeLand duur van 10.00 uur tot 15.30 uur en heeft een vaste programma indeling. Hierin wordt inspanning en ontspanning aangeboden.

Tijdens de dag is het belangrijk dat onze gasten zich op hun gemak voelen, er tijd en aandacht is voor een gesprek en dat we het samen ‘geneugelijk’ hebben!

Programma:
U kunt bij de dagbesteding mee doen met verschillende activiteiten zoals:

  • Koffie- en theemomenten met aandacht voor persoonlijke belevenissen en actualiteiten uit de (plaatselijke) krant.
  • Tussen de middag wordt een warme maaltijd aangeboden: meehelpen bereiden is natuurlijk mogelijk.
  • Er staan comfortabele stoelen voor mensen die het prettig vinden om tussendoor te rusten.

Samen zoeken we naar prettige activiteiten, soms met elkaar, soms individueel. Er is veel mogelijk. We kijken waar mogelijkheden liggen, het welbevinden staat hierbij voorop.

Medewerkers

Dagbesteding ’t WijdeLand wordt gecoördineerd door eigenaresse Karin Ridderinkhof. Daarnaast zijn er twee beroepskrachten die de dagbestedings-dagen draaien in samenwerking met een groep ervaren en enthousiaste vrijwilligers.

Dit doen ze met verantwoordelijkheidsgevoel, gedrevenheid, professionaliteit en oprechte aandacht. Elke dag weer!

Shop