Faciliteiten en zorg

Faciliteiten en zorg

Dagbesteding ’t WijdeLand beschikt over de medewerkers, middelen en faciliteiten om onze gasten de benodigde dagzorg te bieden. We ondersteunen onze gasten bij de zelfregie van het dagelijks leven om zo het langer zelfstanding thuis wonen te bevorderen.

’t WijdeLand vormt op deze manier een laagdrempelige omgeving waarin sociale contacten kunnen worden opgedaan, activering ontstaat en dagritme wordt ervaren.

Als er sprake is van mantelzorg zal deze worden ontlast. Dagbesteding ’t WijdeLand is kleinschalig en dit betekent dat de maximale groepsgrootte 6 tot 8 gasten is.

Shop