Indicatiestelling

Indicatiestelling

Om in aanmerking te komen voor dagbesteding ’t WijdeLand is een indicatiestelling nodig. Deze kan worden aangevraagd bij het Voormekaarteam in uw woonplaats.

Het Voormekaarteam gaat vervolgens met u in gesprek om te kijken of u voor een indicatie en het daarbij behorende ZIN (zorg in natura) in aanmerking komt.

Wanneer de indicatie en de ZIN bij coöperatie Boer en Zorg (hieronder valt dagbesteding ’t WijdeLand) in orde zijn gemaakt, kunt u ook gebruik maken van de vervoersservice van en naar dagbesteding ’t WijdeLand.

Shop