Missie en Visie

Missie & Visie

Missie
“Dagbesteding ’t WijdeLand staat voor kleinschalige dagbesteding vanuit het hart met zorg en toewijding voor onze gasten en hun mantelzorgers en vrijwilligers”.

Visie
“Tijdens de dagbestedingsdagen ondersteunen we onze cliënten bij de zelfregie van het dagelijks leven om zo het langer zelfstandig thuis wonen te bevorderen”. 

In ons programma wordt zowel inspanning als ontspanning aangeboden. We vinden het van belang dat onze cliënten zich op hun gemak voelen, er tijd en aandacht is voor een gesprek en dat we het samen “geneuglijk” hebben.
Samen zoeken we naar prettige activiteiten. We kijken waar mogelijkheden liggen, het welbevinden staat hierbij voorop.
De omgeving van de dagbesteding biedt prachtige natuur. We maken hier volop gebruik van door wandelingen(etjes) te maken met onze cliënten die in hun thuissituatie over het algemeen toch weinig buiten komen.

Dagbesteding ’t WijdeLand vormt op deze manier een laagdrempelige omgeving waarin sociale contacten kunnen worden opgedaan, activering ontstaat en dagritme wordt ervaren. Als er sprake is van mantelzorg zal deze worden ontlast. Dat is waar we voor gaan, nu en in de toekomst.”

Shop