Privacybeleid

Privacy beleid dagbesteding ’t Vunderink

Dagbesteding ’t Vunderink is een kleinschalige dagbesteding. Wij bieden onze diensten aan op  basis van de wetgeving WMO en de WLZ.

Als onderneming zijn we op basis van de wetgeving verplicht om persoonsgegevens te verwerken. Dit is voor een deel privacygevoelige informatie. In sommige gevallen moeten we ook informatie delen met andere organisaties of bedrijven. Denk daarbij aan gemeenten,

gezondheidsorganisaties of de belastingdienst. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig mogelijk verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dit houdt in dat:

 • Wij melden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dit doen wij via deze privacyverklaring.
 • De door ons verwerkte persoonsgegevens beperken zich tot die persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • We vragen toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist.
 • Wij geven geen gegevens door aan derde partijen zonder uw toestemming, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.
 • Als wij gegevens met andere organisaties moeten delen dan maken we afspraken met hen om er voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
 • Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen en dat spreken we ook af met partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.
 • De persoonsgegevens die wij verwerken kunnen op uw verzoek worden ingezien en indien nodig gecorrigeerd of verwijderd.

 

Bezoekers van onze website:  www.ridderink-dagbesteding-hof.nl

Als u onze website bezoekt dan kunt u ook via onze website om informatie vragen. Van uw bezoek aan onze website registreren wij geen gegevens. Als u via de website om informatie vraagt krijgt u deze op uw eigen verzoek toegestuurd op het door u verstrekte e-mailadres. Wij zullen uw e-mail adres niet voor ander doeleinden gebruiken of doorspelen aan derden.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons op wilt nemen dan kan dit via onderstaande contactgegevens:

U kunt bellen naar:  06- 50 48 78 28

U kunt mailen naar:  karinridderinkhof@gmail.com

Het gebruik van persoonsgegevens van medewerkers.

Wij verwerken persoonsgegevens als je bij ons komt werken als vrijwilliger of stagiair.

Afhankelijk van de rol waarin je bij ons komt kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • Naam, adres en woonplaats
 • Geslacht en geboortedatum
 • E-mailadres en telefoonnummer
 • CV en motivatiebrief
 • Opleidingsniveau
 • Functie
 • BSN
 • Gegevens ten aanzien van functioneren

 

Doeleinden: Wij verwerken bovenstaande gegevens alleen ten behoeve van de administratie in het kader van jouw studie en /of vastleggen van jouw functioneren.

Verstrekking aan derden: Wij gebruiken deze gegevens voor onze eigen administratie en organisatie. Denk daarbij aan de personeelsregistratie. Gegevens over jouw functioneren gebruiken we om de gewenste ontwikkelingen te documenteren en om deze met je te kunnen bespreken.

Wij delen alleen strikt noodzakelijke gegevens met derden en alleen voor de genoemde doeleinden. Wij delen geen informatie met derden voor andere doelen dan waarvoor we ze hebben verzameld, denk daarbij aan bijvoorbeeld reclame of (consumenten) gedrag.

In het kader van je studie werken we samen met de betreffende opleider. Deze kan vragen om beoordelingen en observaties. Dit soort informatie delen we alleen nadat wij deze met jou hebben besproken en afgestemd.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen dan kan dat via onderstaande contact gegevens:

Je kunt bellen naar;  06 - 50 48 78 28

Je kunt mailen naar :  karinridderinkhof@gmail.com

 

Het gebruik van persoonsgegevens ten aanzien van onze gasten. Voor gasten die deelnemen aan dagbesteding ‘t Vunderink verwerken wij persoonsgegevens. Wij verwerken bijvoorbeeld, na uw persoonlijke gesprek t.a.v. het cliëntendossier, gegevens over de zorgbehoefte, diagnostische gegevens en gegevens ten aanzien van uw medicijngebruik.

Deze gegevens gebruiken we om u passende zorg en begeleiding te kunnen bieden. Ook hebben wij de gegevens nodig om voor uw gezondheid te kunnen zorgen. Wij moeten gegevens vast leggen om ontwikkelingen in uw welzijn en gezondheid te kunnen beoordelen en hierop in te springen.

 

Persoonsgegevens:

 • Naam, adres en woonplaats
 • Geslacht en geboortedatum
 • E-mailadres en telefoonnummer
 • Samenstelling gezin, huishouden en belangrijkste netwerk
 • Intake en overdracht gegevens rondom uw ziektebeeld, diagnose
 • Levensloop / Biografie
 • BSN
 • Gegevens ten aanzien van uw gezondheid en functioneren, observaties, rapportages en evaluaties.

 

Doeleinden: De door u verstrekte gegevens worden onder andere gebruikt om de zorgafspraken met opdrachtgevers vast te kunnen leggen. Daarnaast stellen we met behulp van deze gegevens een zorgplan op waarin we de doelen van begeleiding met u afstemmen. We observeren, rapporteren, en leggen gegevens vast om uw ontwikkeling te kunnen beoordelen en met u te bespreken als nodig.

Verstrekking aan derden: We gebruiken deze gegevens voor onze eigen (zorg) administratie. Gegevens over uw functioneren gebruiken we om de gewenste ontwikkelingen te documenteren en om deze met u en uw netwerk te kunnen bespreken als nodig.

In het kader van de zorgopdracht zijn we wettelijk verplicht om gegevens te delen met de opdrachtgever. Deze vraagt periodiek om afstemming over de ontwikkelingen in uw gezondheid.

Betreffende informatie delen we alleen nadat we deze met u hebben besproken en afgestemd.

Wij delen alleen strikt noodzakelijk  gegevens met derden en alleen voor de genoemde doeleinden. Wij delen geen informatie met derden voor andere doelen dan waarvoor we ze hebben verzameld, denk daarbij aan bijvoorbeeld reclame of (consumenten) gedrag.

 

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, Dan kan dit via onderstaande contactgegevens:

Per telefoon:  06 - 50 48 78 28
Per mail:  karinridderinkhof@gmail.com

Shop